(+381 11) 26.73.952

Uporedna tablica elektroda

ELVACO PLUŽINE JESENICE ESAB LINCOLN ASKAYNAK
EL. 27 r - 30 r PIVA 130 rr Rutilen 1000 S O.K. 46.00 AS R 143
EL.13 r PIVA 131 rr EMONA / AS R 143
EL.10 r PIVA 110 r JADRAN  S / AS R 143
EL.61 b PIVA 150 b EVB  50 O.K. 48.00 AS B 248
EL.83 b - 65 rFe PIVA 160 b EVB  60 / AS DA-708
EL 58 C MO / Celkord Mo / AS S-7010-MO
EL.85 b Cr Mo PIVA 351 b EVB  Cr Mo / AS DA 774
EL.70 b 2 CrMo  PIVA 352 b EVB  2 Cr Mo / AS DA 777
EL. 98 Ni PIVA  98 Ni Superfonte Ni O.K. 92.18 AS PIK 98 SUPER
EL. Cu Ni PIVA Cu Ni Superfonte Ni Cu / AS PIK 65
EL. 55 Ni Fe / Superfonte Ni Fe O.K. 92.58 AS PIK 55
EL. 250 r PIVA 430 b E-DUR 300 / AS SD-300
EL. 350 r PIVA 440 b E-DUR 400 / AS SD-350
EL. 500 r / E-DUR 500 / /
EL. 650 r PIVA 460 b E-DUR 600 / AS SD 60
/ PIVA 19/9 Inox R 19/9 Nb O.K. 61.81 AS P-347
EL.19/9 N.c PIVA 19/9 R Inox R 19/9 Lc O.K. 61.30 AS P 308 L
EL.19/12/3 MoNb PIVA 19/9/3B Inox R 19/12/3 Nb O.K. 63.80 AS P-316 S
EL.21/9/2 Mn PIVA18/8/6 Inox R 18/8/6 O.K. 67.45 AS P 308 MN
EL.25/20 PIVA 25/20 Inox 25/20 O.K. 67.15 AS P 310 R
EL.20/9/3 Mo PIVA 29/9 Inox 29/9/A O.K. 68.81 AS P 312
EL.50 - 58 C / Celkord FE / AS S 6010
EL.17 Fe / Inox 17 Fe / /
/ / AL.5  Si O.K. 96.10 AS AL SI 5
/ / Inox 22/12/3 Fe O.K. 67.70 AS P 309 MO
/ / AL 12 Si O.K. 96.50 AS AL SI 12
Zica 37 g Piva 37 g Vp 37 / /
/ Piva 60 Vac 60 / AS SG 2
Multizen 40 W / Cr WC 600 / /
EL. 54 B 2.5 Ni / EVB 2.5 Ni / /
EL. 19/12/3 NC / Inox 19/12/3 Nc O.K. 63.30 AS P 316 L